Republikové finále AŠSK- florbal- Uherský Brod 2008

Statistika

Anketa

Který z týmů chlapců dopadne nejhůře?

Praha (889)
 

Dačice (780)
 

Uh. Brod (916)
 

Kutná Hora (834)
 

Kopřivnice (877)
 

Který z týmů děvčat zůstane na šestém, posledním místě?

Most (837)
 

Liberec (847)
 

Město Touškov (789)
 

Uh. Brod (940)
 

Hranice (840)
 

Svitavy (897)
 

Podpora:

Podpora:

Propozice, systém turnaje

Propozice republikového finále AŠSK ČR ve florbalu

kategorie IV - dívky a chlapci ZŠ

                                   A. Všeobecná ustanovení :
x
1. Pořadatel
Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod
x
2. Adresa pořadatele
 ŠSK při ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod, 688 01 Uherský Brod
 telefon : 572 634 321 - ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod
 mobil :    606 135 788 - Mgr. Tomáš Králík - ředitel soutěže
 mobil :    603 335 689 - Mgr. Zdeněk Moštěk - sportovní ředitel
 škola :    572 634 322   E-mail : mostek@zsvin.cz
 fax :       572 634 321    
3. Termín konání :
úterý 1.dubna - čtvrtek 3.dubna 2008 
x
4. Místo konání:
Uherský Brod - městská sportovní hala
x
5. Kategorie
IV CH, IV D - starší žáci - 8.-9. ročník ZŠ (roč. 1992, 1993, 1994) + tercie a kvarta    osmiletých gymnázií + prima a a sekunda šestiletých gymnázií
x
6. Organizační výbor
Ředitel soutěže                 Mgr. Tomáš Králík
Sportovní ředitel                Mgr. Zdeněk Moštěk
Hospodář a tajemník           Dagmar Řezníčková
Výpočetní technika            Aleš Řezníček
Tisk a propagace               Mgr.Blažena Chovancová
Ubytování a strava             Petr Paníček
Zdravotní služba                Mgr.Martin Šubík
x
7. Čestné předsednictvo
 Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uh.Brod
 Mgr.Josef Slovák, vedoucí školského odboru ZLN kraje
 Mgr. Bohumil Hlaváček, garant AŠSK ČR
 Filip Šuman, prezident České florbalové unie 
 Svatava Ságnerová , předseda krajské rady AŠSK ČR ZLN
x
8. Přihlášky
Zasílejte na adresu pořadatele písemně , faxem nebo e-mailem  do pátku 14. března 2008 na předtištěném formuláři AŠSK. V přihlášce uveďte kategorii ( H,D ), přesný název školy popř. ŠSK s přesnou adresou ( bez zkratek ), PSČ, jméno kontaktní osoby s telefonním číslem ( pokud možno i mobilu ), nejlépe též s e-mailem. Přihláška musí být potvrzena příslušnou KR AŠSK ČR.
x
9. Účastníci
Vítězové kvalifikačních skupin A, B, C, D, E přihlášeni přislušnou KR AŠSK ČR. Pořadatel má právo nasadit své družstvo.
x
10. Startovné
Účastníci neplatí
x
11. Prezence
Chlapci   1. dubna 2008 od 12,00 ve sportovní hale Uh. Brod
Děvčata  2. dubna 2008 od 12,00 ve sportovní hale Uh.Brod 
x
Povinná dokumentace družstev:
a) 3x originál definitivní soupisky družstva, potvrzený ředitelstvím školy.
b) Oboustranná kopie pololetního vysvědčení všech hráčů
c) Ofocené kopie průkazek zdravotních pojišťoven hráčů (originály má vedoucí u sebe)
 
 
Systém soutěže:
Postupující z kvalifikace A,B,C,D,E + tým pořadatele rozlosováni do dvou tříčlenných skupin A a B (chlapci i dívky). Ve skupinách hraje každý s každým.
Postup: První dva ze skupiny do semifinále, třetí hraje o 5.-6. místo. Poražení v semifinále hrají o celkové 3.-4. místo, vítězové jsou ve finále.
.
O pořadí ve skupinách rozhoduje:
1. Počet bodů (vítězství 3b., remíza 1b.)
2. Vzájemné utkání
3. Rozdíl skóre ze všech utkání
4. Vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání
5. Samostatné nájezdy
 
Skupiny:
 
Skupina A: vítězové kvalifikačních skupin  A + E + C       
Skupina B: vítězové kvalifikačních skupin  B + D +  pořadatel